Instruktörer

Jag heter Mia Norman och är ansvarig ägare och huvudinstruktör.

Tränade Pilates första gången i London 1980 där jag gick min yrkesdansare utbildning och har sedan dess tränat Pilates eller ”Body Control” som det kallades på den tiden.

Av egen erfarenhet har jag känt och sett hur effektiv träningen är, där många danskollegor och andra snabbt kommit tillbaks efter operationer och skador.

Efter att själv valt att avsluta min danskarriär i tid sadlade jag om och har parallellt med min egen Pilates träning och utbildning till certifiering arbetat som filmscripta i 17 år.

Min önskan har hela tiden varit att öppna en mindre Pilates studio precis så som min första kontakt med Pilates var, litet och personligt, där man känner sig omhändertagen och alltid har någon att fråga.

Mia Norman
Ansvarig ägare och huvudinstruktör.
Tidigare yrkesverksam klassiskt skolad dansare i Sverige och utomlands.
Ballet Rambert School of Ballet, London
Central School of Ballet, London

Fullt certifierad STOTT PILATES® instruktör
STOTT PILATES® Intensive Mat-Plus – IMP
STOTT PILATES® Intensive Reformer – IR
STOTT PILATES® Intensive Cadillac, Chair & Barrels – ICCB
STOTT PILATES® Advanced Matwork – AM
STOTT PILATES® Advanced Reformer – AR
STOTT PILATES® Advanced Cadillac, Chair & Barrels – ACCB
STOTT PILATES® Injuries & Special Populations – ISP
TOTAL BARRE™ Instructor Foundation Course
ZEN-GA™ Matwork
GARUDA® Seated & Standing
The Center for Women´s Fitness ™ Pilates for Menopause specialist Certified
The Center for Women´s Fitness ™ The Center Method for Diastas Recti Recovery ™ Certified

Kristina Modig Östman
Fullt certifierad STOTT PILATES® instruktör
STOTT PILATES® Intensive Mat-Plus – IMP
STOTT PILATES® Intensive Reformer – IR
STOTT PILATES® Intensive Cadillac, Chair & Barrels – ICCB
STOTT PILATES® Advanced Matwork – AM
STOTT PILATES® Advanced Reformer – AR
STOTT PILATES® Advanced Cadillac, Chair & Barrels – ACCB
STOTT PILATES® Injuries & Special Populations – ISP
TOTAL BARRE™ Instructor Foundation Course
GARUDA® Seated & Standing

Eva Söderholm
Certifierad Pilates instruktör i:
Swissbody® Pilates Matwork – All levels
Swissbody® Pilates Cadillac – All levels
Swissbody® Pilates Reformer – All levels
Swissbody® Pilates Wunda Chair – All levels
Swissbody® Pilates Barrel – All levels
BODY HARMONICS® Post Rehab Protocols – Upper limb
BODY HARMONICS® Post Rehab Protocols- Spine
The Center for Women´s Fitness™ Pre and Postnatal specialist™ including Diastas Recti Recovery certified

Hanna Knihtilä
Certifierad Pilates instruktör i:
Somatic Studio© – Somatic Pilates Matwork – All levels
Somatic Studio© – Somatic Stretching
STOTT PILATES® – Intensive Mat-Plus – IMP
Spiral stabilization® – 1AB
OOKK© Ortopedisen Osteopatian Koulutuskeskus
SUHO(Suomen Urheiluhierojaopisto) klassisk och sportsmassage utbildning
Poledancer på VM nivå