Instruktörer

Jag heter Mia Norman och är ansvarig ägare och huvudinstruktör.

Tränade Pilates första gången i London 1980 där jag gick min yrkesdansare utbildning och har sedan dess tränat Pilates eller ”Body Control” som det kallades på den tiden.

Av egen erfarenhet har jag känt och sett hur effektiv träningen är, där många danskollegor och andra snabbt kommit tillbaks efter operationer och skador.

Efter att själv valt att avsluta min danskarriär i tid sadlade jag om och har parallellt med min egen Pilates träning och utbildning till certifiering arbetat som filmscripta i 17 år.

Min önskan har hela tiden varit att öppna en mindre Pilates studio precis så som min första kontakt med Pilates var, litet och personligt, där man känner sig omhändertagen och alltid har någon att fråga.

Mia Norman
Ansvarig ägare och huvudinstruktör.
Tidigare yrkesverksam klassiskt skolad dansare i Sverige och utomlands.
Ballet Rambert School of Ballet, London
Central School of Ballet, London

Fullt certifierad STOTT PILATES® instruktör
STOTT PILATES® Intensive Mat-Plus – IMP
STOTT PILATES® Intensive Reformer – IR
STOTT PILATES® Intensive Cadillac, Chair & Barrels – ICCB
STOTT PILATES® Advanced Matwork – AM
STOTT PILATES® Advanced Reformer – AR
STOTT PILATES® Advanced Cadillac, Chair & Barrels – ACCB
STOTT PILATES® Injuries & Special Populations – ISP
TOTAL BARRE™ Instructor Foundation Course
ZEN-GA™ Matwork
GARUDA® Seated & Standing
The Center for Women´s Fitness ™ Pilates for Menopause specialist Certified
The Center for Women´s Fitness ™ The Center Method for Diastas Recti Recovery ™ Certified
Scolio-Pilates® Module 1 & 2

Carina Schütt
Certifierad STOTT PILATES® instruktör
STOTT PILATES® Intensive Mat-Plus – IMP
STOTT PILATES® Intensive Reformer – IR
STOTT PILATES® Intensive Cadillac, Chair & Barrels – ICCB
STOTT PILATES® Advanced Matwork – AM
STOTT PILATES® Advanced Reformer – AR
STOTT PILATES® Injuries & Special Populations – ISP
TOTAL BARRE™ Instructor Foundation Course
GARUDA® Apparatus slings & reformer
The Center for Women´s Fitness ™ Pelvic health therapeutic training; Support your floor – The Pelvic reset